Doradztwo szkolne

Doradca ds wychowania i wyboru zawodu
Mgr. Adam Klus
Email: a.klus@pzshnojnik.cz

Godziny konsultacji:
Dla uczniów:
Piątek 8:45 – 10:30

Dla rodziców:
Wtorek:
12:45 – 13:30 (lub kiedykolwiek po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu)

Zadania doradcy do spraw wychowania

  • pomoc przy podejmowaniu decyzji o dalszym kształceniu – wyborze zawodu
  • zbieranie informacji o możliwościach kształcenia na różnych poziomach i etapach rozwoju zawodowego oraz o możliwościach zatrudnienia po ukończeniu nauki i zdobyciu zawodu
  • współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa – przechodnie pedagogiczno-psychologiczne, Urząd Pracy oraz szkoły średnie i zawodowe
  • opieka nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zabezpieczenie im odpowiedniej opieki pedagogicznej
  • w programach nauczania uwzględnić specyficzne problemy uczniów – plany indywidualne, praca z uczniami uzdolnionymi
  • rozwiązuje problemy wychowawcze