Kontakty szkoły

NÁZEV ORGANIZACE – NAZWA ORGANIZACJI

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Jana Kubisze,

Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Jana Kubisza Hnojník, příspěvková organizace

739 53 Hnojník 6

ADRESA – ADRES

ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Jana Kubisze, p. o.

Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Jana Kubisza, p. o.

739 53 Hnojník 6

PRÁVNÍ FORMA – STATUS PRAWNY

příspěvková organizace – jednostka budżetowa

ZŘIZOVATEL – ORGAN PROWADZĄCY

Obec Hnojník – Urząd Gminy Gnojnik

IČO – NUMER IDENTYFIKACYJNY

75026716

ELEKTRONICKÁ PODATELNA – ELEKTRONICZNY REJESTR

ID schránky: be4tdmb

ŘEDITEL – DYREKTOR

Mgr. Gražyna Sikorová

Telefon + 420 558 694 866, +420 725 701 696

e-mail: skola@pzshnojnik.cz, g.sikora@pzshnojnik.cz

ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY – WICEDYREKTOR SZKOŁY

Mgr. Monika Benešová

Telefon +420 773 002 970

e-mail: m.benes@pzshnojnik.cz

SEKRETÁRIAT – SEKRETARIAT

Monika Grzegorzová

Telefon +420 558 694 883

e-mail: sekretariat@pzshnojnik.cz, m.grzegorz@pzshnojnik.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA – PRZEDSZKOLE

Vedoucí učitelka MŠ – Kierowniczka przedszkola:

Halina Smoloňová

Telefon + 420 607 291 731

e-mail: przedszkole@pzshnojnik.cz , h.smolon@pzshnojnik.cz

ŠKOLNÍ DRUŽINA – ŚWIETLICA SZKOLNA

Vedoucí vychovatelka ŠD – Kierowniczka świetlicy szkolnej:

Jolanta Lasotová

Telefon +420 773 002 971

e-mail: j.lasota@pzshnojnik.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA – STOŁÓWKA SZKOLNA

Vedoucí ŠJ – Kierowniczka stołówki szkolnej:

Irena Cichá

Telefon +420 774 324 635, +420 722 741 363

e-mail: jidelna@pzshnojnik.cz

VÝCHOVNÝ PORADCE – DORADCA WYCHOWAWCZY

Mgr. Adam Klus

e-mail: a.klus@pzshnojnik.cz

PREVENTISTA – PROFILAKTYK

Mgr. Janina Zagórová

e-mail: j.zagora@pzshnojnik.cz

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY – STRONY INTERNETOWE

www.pzshnojnik.cz