Historia przedszkola

Gnojnickie przedszkole powstało w 1952 roku w starym budynku Szkoły Ludowej “Na Kolonii”. Początkowo przedszkole zajmowało tylko dwa lokale. Z biegiem czasu cały budynek służył przedszkolakom z szerokiej okolicy.

W latach 60-tych doszło do adaptacji budynku szkoły wydziałowej. Budynek zaplanowanego warsztatu szkolnego służył w latach 1968-1973 przedszkolakom i świetlicy szkolnej . Po kilku remontach budynku w roku 1974 powstało tu całodniowe przedszkole.

4 grudnia 2014 uroczyście otwarto nowy budynek „Przedszkole im. Jana Kubisza”, który został dofinansowany przez stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Warszawa.