Jan Kubisz

Nasza szkoła leży na Śląsku Cieszyńskim w małej miejscowości Gnojnik. Postanowiliśmy opisać świetnego nauczyciela, byłego kierownika naszej szkoły i wspaniałego poetę Jana Kubisza – nadolziańskiego Mickiewicza. Od roku 2008 nasza szkoła jest nazwana jego imieniem.
Jan Kubisz urodził się 24.1.1848 w Końskiej koło Trzyńca. Po ukończeniu szkoły ludowej kształcił się w seminarium nauczycielskim w Cieszynie, po czym podjął pracę jako nauczyciel w szkole w Gnojniku. Należał do Towarzystwa Nauczycieli Ewangelickich w Cieszynie. Organizował wieczornice poświęcone polskim poetom, rocznicom historycznym przygotowywał także przedstawienia teatralne. W latach pracy nauczycielskiej zaczął pisać wiersze. Swą miłość do stron rodzinnych wyśpiewał w hymnie tego regionu.

 

Nad Olzą

Płyniesz Olzo po dolinie, płyniesz jak przed laty.
Takie same na twym brzegu kwitną wiosną kwiaty.
Ale ludzie w swoim życiu zmienili się bardzo,
zwyczajami wiarą przodków ledwie że nie gardzą.

I dąb z dębem na twym brzegu jak szumiał tak szumi,
lecz wnuk starą mowę dziadów ledwie że rozumie.

Na twym brzegu dawnym śpiewem słowik się odzywa
a dziś śliczne nasze pieśni ledwie że kto śpiewa.

Jest znany również jako twórca tekstu pieśni ,,Ojcowski dom”

Ojcowski dom to istny raj, dar Ojca niebieskiego,
Chociażbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego.

Tu się, dziecino, pierwszy raz do matki uśmiechnęła,
tuś się uczyła Boga znać, tuś modlić się zaczęła.

Tutaj na każdym kroku Cię oczy ojcowskie strzegły,
Tutaj w zabawach ciągłych Ci dni twoje młode biegły.

A gdy Ci przyjdzie wynijść stąd i odejść w świat daleki,
Ojcowski dom, dziecino, miej w pamięci swej na wieki.

Jest autorem tomiku wierszy ,,Niezapominajka”, ,,Śpiewy starego Jakuba”, ,,Z niwy śląskiej”, a także ,,Pamiętnika starego nauczyciela”- najpiękniejszej książki o Śląsku Cieszyńskim, która jest cennym źródłem poznawania przeszłości tej ziemi. Po przejściu na emeryturę (naszej szkole poświęcił 40 lat) pozostał w Gnojniku.
Fragment jest opisem pierwszego dnia na posadzie w gnojnickiej szkole:

„Ten pierwszy dzień szkolny przeszedł nader przyjemnie. Dzieci rozradowane wypadkiem niezwyczajnym, dnia tego zdradzały ciekawość niemałą, jakby pytać chciały: ,, przychodzisz też ty nauczycielu nasz, w dobrem słowem, dobrem sercem znajdziemy też u ciebie przyjemne miejsce, jakie ojciec i matka zgotować dla nas umieją. ”Na co im także w duszy odpowiedziałem:,, Bądźcie tylko dobre i posłuszne, uważne i pilne.”

Dożył sędziwego wieku 81 lat. Zmarł 26.3.1929. Jego pogrzeb był manifestacją polskiej ludności Śląska Cieszyńskiego. Pochowano go na cmentarzu ewangelickim w Gnojniku.
Pamięć o nim nie zaginęła. W Cieszynie ma pomnik, ulicę jego imienia, jest patronem Gimnazjum nr 2 w Cieszynie. Również my jesteśmy dumni z tego, że naszej szkole nadano imię Jana Kubisza.