Grono nauczycielskie

SikoraBeneš
mgr Grażyna Sikora
dyrektor szkoły
mgr Monika Beneš
wicedyrektor szkoły
WalachCymorekNiemiec
mgr Zdenka Walach
wychowawca klasy 1.
mgr Renata Cymorek
wychowawca klasy 2.
mgr Janina Niemiec
wychowawca klasy 3.
SzturcZagóraSzpyrc
mgr Helena Szturc
wychowawca klasy 4.
mgr Janina Zagóra
profilaktyk
wychowawca klasy 5.
mgr Joanna Szpyrc
wychowawca klasy 6.
KosmalaKlusSiedlaczek
Bc. Krzysztof Kosmala
wychowawca klasy 7.
mgr Adam Klus
doradca do spraw wychowania
wychowawca klasy 8.
mgr Naděžda Siedlaczek
wychowawca klasy 9.
RyłkoPomykaczFolwarczny
inż. Danuta RyłkoPhDr. Anna Pomykacz, Ph.D.Bc. Marek Folwarczny
Świetlica
LasotaCianciałaSzymczysko
Jolanta Lasota
kierowniczka świetlicy szkolnej
mgr Bożena Cienciała
wychowawczyni świetlicy szkolnej
Maryla Szymczysko
wychowawczyni świetlicy szkolnej
Przedszkole
Smoloń
Halina Smoloń
kierowniczka przedszkola
KowalczykChoduraNowok
Bc. Olga Kowalczyk
nauczycielka przedszkola
Zuzana Chodura
nauczycielka przedszkola
Krystyna Nowok
nauczycielka przedszkola