Zajęcia tematyczne w szkole

W ramach Przystanku Historia 2019 naszą szkołę odwiedzili edukatorzy z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Celem Przystanku Historia jest oświata polskiej młodzieży za granicami. Nietypowe metody nauki historii Polski przyciągają swoją wszechstronnością.

zajęcia tematyczne

Tym razem do naszej szkoły przyjechali edukatorzy, żeby przypomnieć, co to były powstania śląskie i jaki był ich przynos
i starania dla historii Polski.

Zajęcia poprowadzili pani Magdalena Duber i pan Adrian Rams.

zajęcia tematyczne

Po krótkiej prezentacji danych historycznych uczniowie mogli świeżo nabyte informacje wykorzystać w grze planszowej
pod tytułem Walka o granice II Rzeczypospolitej 1918-1924.

zajęcia tematyczne

Nietypowe zajęcie pochłonęły młodzież na tyle, że za nie chciało im się iść do domu.

Nowy sposób edukacji, będą mogli również wykorzystać uczniowie sąsiedniej placówki w Hawierzowie-Błędowicach,
tam z kolei zajęcia będą dotyczyć wystawy przygotowanej również przez IPN, na temat Ojcowie Niepodległości.

Dziękujemy za książki, mapy i gry planszowe
edukatorom z Katowickiego IPN!