Zapisy 2020

W związku z zaistniałą sytuacją zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 odbędą się w kwietniu bez udziału rodziców oraz dzieci.

Dziecko do naszej szkoły będzie trzeba zapisać najpóźniej do 27. 4. 2020.

Zapis będzie przebiegać poprzez złożenie dokumentów (załączniki):

  1. Žádost (.DOC, .PDF)
  2. Zápisní list pro školní rok 2020/2021 (.DOC, .PDF)

Dokumenty muszą być wypełnione zgodnie z aktem urodzenia dziecka.

Dokumenty trzeba dostarczyć do szkoły w terminie od 1.4.2020 do 27. 4. 2020 następująco:

  1. Pocztą elektroniczną wyłącznie z podpisem elektronicznym – szkola@godula.cz, zastepca@godula.cz
  2. Pocztą
  3. Do skrzynki pocztowej (datová schránka) – be4tdmb
  4. Osobiście – po rozmowie telefonicznej, by zachować szczególną ostrożność i uniknąć wysokiej frekwencji osób poruszających się po szkole – +420 725 701 696, +420 773 002 970     Formularze można pobrać na stronach naszej szkoły (odnosnik .DOC i .PDF)

Numer ewidencyjny dziecka prześlemy po przyjęciu zgłoszeń pocztą elektroniczną.

Wyniki przyjęcia pojawią się na stronach naszej szkoły – aktualności.

      W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

W Gnojniku 30.3.2020

Mgr Tadeusz Grycz

Dyrektor szkoły